Търсим кандидати за отрасли:

Хранително-промишлен отрасъл — подготовка на поръчки за изпращане съгласно заповеди в различни системи и сортиране на възвратни опаковки

Мебелен отрасъл — разтоварване на контейнери и складиране в складове, транспорт и монтаж на мебели

Текстилен отрасъл — работа в склада, комисиониране, разтоварване на стоките, етикетиране

Проверете обявите ни!

ANY QUESTIONS?
GET IN TOUCH TODAY.