Оферта на фирмата ни

Легална работа при условия на немски трудов договор с гаранция на пълно работно време във водещите немски фирми.

С какво се отличаваме?

Фирмата ни се отличава с:

индивидуален подход към работника
прозрачни условия на работата
редовно и своевременно възнаграждение
внасяне на вноски по здравно и пенсионно осигуряване в Германия
компетентно придружаване от ръководителя на проект
осигуряваме настаняване на територията на Германия

Фирма Global Inhouse Logistics принадлежи към концерн GLOBAL Gruppe и от много години работи за известни международни концерни, големи немски фирми и средни предприятия от разнообразни отрасли в Германия.

Нас ни отличава високо качество и ниска ротация на кадрите! Тайната на успеха ни е многогодишно и конструктивно сътрудничество с източноевропейските — преди всичко с полските и литовските агенции по заетостта.