Препоръки

Фирма Global Inhouse Logistics принадлежи към концерн GLOBAL Gruppe и от много години работи за известни международни концерни, големи немски фирми и средни предприятия от разнообразни отрасли в Германия.

Нас ни отличава високо качество и ниска ротация на кадрите! Тайната на успеха ни е многогодишно и конструктивно сътрудничество с източноевропейските — преди всичко с полските и литовските агенции по заетостта.

Търсим кандидати за отрасли:

Хранително-промишлен отрасъл — подготовка на поръчки за изпращане съгласно заповеди в различни системи и сортиране на възвратни опаковки

Мебелен отрасъл — разтоварване на контейнери и складиране в складове, транспорт и монтаж на мебели

Текстилен отрасъл — работа в склада, комисиониране, разтоварване на стоките, етикетиране